Ảnh Hưởng Của Nền Tảng Gia Đình Đến Lựa Chọn Ơn Gọi Thánh Hiến Của Các Tu Sĩ Tại Học Viện Thánh Anphongsô

The Effects of Family Background on the Vocation Choices of the Brothers at Saint Alphonsus Theologate

Các tác giả

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24414

Từ khóa:

Nền tảng gia đình, ơn gọi tu trì, gia đình Công giáo, ý Chúa

Tóm tắt

Nghiên cứu hiện tại tìm hiểu mối quan hệ giữa nền tảng gia đình và việc lựa chọn ơn gọi tu trì của các sinh viên học viên thánh Anphongsô. Sâu xa hơn, mục đích của nghiên cứu này là gợi mở cho mỗi gia đình công giáo những bài học về giá trị của nền tảng đời sống gia đình trong việc giáo dục con cái. Từ đó, họ có thể học hỏi được một số điều tích cực trong việc xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái sống theo thánh ý Thiên Chúa trong một xã hội nhiều thách đố như hôm nay. Ngõ hầu, Giáo Hội có thêm nhiều Kitô hữu chân chính, đặc biệt hơn khi có thêm nhiều bạn trẻ quảng đại bước theo ơn gọi thánh hiến để theo sát Chúa Cứu Thế hơn trong công trong công trình cứu độ vĩ đại của Ngài. 

 

Abstract

This research explores the connection between family background and the choice of a religious life among students at Saint Alphonsus Theologate.  More importantly, it aims to inspire Catholic families by highlighting the value of a strong family foundation in raising children. By learning these valuable lessons, families can build a happier home life and guide their children towards living according to God's will in today's challenging world.  Ultimately, this research hopes to contribute to a stronger Church by fostering more dedicated Christians, with a particular focus on encouraging generous young people to embrace a consecrated vocation. This allows them to follow Christ the Savior more closely and contribute to His grand mission of salvation.

Tiểu sử của Tác giả

Phêrô Phạm Sinh, C.S.s.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Phêrô Phạm Sinh là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Phêrô Phạm Sinh đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Peter Pham Sinh is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Phạm Quang Lâm, S.S.S., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Phạm Quang Lâm là tu sĩ Hội dòng Thánh Thể (S.S.S.). Hiện nay thầy Giuse Phạm Quang Lâm đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Pham Quang Lam is currently a brother at the S.S.S. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Martinô Nguyễn Minh Sơn, S.S.S., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Martinô Nguyễn Minh Sơn là tu sĩ Hội dòng Thánh Thể (S.S.S.). Hiện nay thầy Martinô Nguyễn Minh Sơn đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Martin Nguyen Minh Son is currently a brother at the S.S.S. He is a first-year student at the Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

 

Tôma Mai Hoàng Vũ, C.P., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Tôma Mai Hoàng Vũ là tu sĩ Hội dòng Thương Khó Chúa Giêsu (C.P.). Hiện nay thầy Tôma Mai Hoàng Vũ đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Thomas Mai Hoang Vu is currently a brother at the C.P. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Đức Thánh Cha Phanxicô,“Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến – ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN TRONG GIÁO HỘI”, Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến – ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN TRONG GIÁO HỘI | Học viện Đa Minh (catechesis.net), (truy cập, ngày 20/1/2024).

Đức Thánh Cha Phanxicô,“ Tông huấn hậu thượng hội đồng niềm hoan lạc của tình yêu”, AMORIS LAETITIA - NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU - (Bản dịch của HĐGMVN) (simonhoadalat.com), (truy cập, ngày 20/1/2024).

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-19

Cách trích dẫn

Phạm, Sinh, Quang Lâm Phạm, Minh Sơn Nguyễn, và Hoàng Vũ Mai. 2024. “Ảnh Hưởng Của Nền Tảng Gia Đình Đến Lựa Chọn Ơn Gọi Thánh Hiến Của Các Tu Sĩ Tại Học Viện Thánh Anphongsô: The Effects of Family Background on the Vocation Choices of the Brothers at Saint Alphonsus Theologate”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):35-45. https://doi.org/10.54855/csl.24414.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.