Lưu trữ

 • Luân lý về sự sống
  T. 4 S. 2 (2024)

  Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình

  Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute

 • Sống Đạo và Cầu Nguyện
  T. 4 S. 1 (2024)

  Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

  Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam

  352/5/14 Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

 • Thiên Chúa Giáng Sinh
  T. 3 S. 4 (2023)

  Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình

  Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute

 • Khoa học Công giáo và Đời sống
  T. 3 S. 3 (2023)

  Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

  Saint Alphonsus Theologate, Vietnam

 • Magis 2
  T. 3 S. 2 (2023)

  Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam

  BAN BIÊN TẬP

  Nguyễn Thái Hiệp, S.J. (chủ biên)

  Lê Văn Luận, S.J. (phụ biên)

   

  GIÁO SƯ CỐ VẤN

  Lm. Cao Gia An, S.J.

  Lm. Trần Khắc , S.J.

  Lm. Vũ Kim Chính, S.J.

  Lm. Đậu Văn Hồng (Gp. Kontum)

  Lm. Nguyễn Mai Kha, S.J.

  Lm. Bùi Quang Minh, S.J.

  Lm. Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

  Lm. Nguyễn Minh Triệu, S.J.

  Lm. Vũ Uyên Thi, S.J.

 • The Youth and Marriage
  T. 3 S. 1 (2023)

   

   

   

 • Volume 2, Issue 4, 2022
  T. 2 S. 4 (2022)

  Học Viện Công Giáo Việt Nam

  Catholic Institute of Vietnam
 • Số Đặc Biệt: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân công giáo
  T. 2 S. 3 (2022)

  Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình

  Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute

 • Magis
  T. 2 S. 2 (2022)

  Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam

  GS. LM. Nguyễn Thái Hiệp, S.J. (chủ biên)

  Lê Văn Luận, S.J. (phụ biên)

  Giáo sư cố vấn

  GS. TS. LM. Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

  GS. LM. Cao Gia An, S.J.

  GS. LM. Nguyễn Minh Triệu, S.J.

  GS. Sis. Võ Diễm Trinh, F.M.A.

 • Tập 2, Số 1
  T. 2 S. 1 (2022)