Lối thoát nào cho người trẻ trước vấn nạn phá thai?

What are the solutions for young people facing the problem of abortion?

Các tác giả

  • Ts. Nguyễn Năng, O.P. Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24426

Từ khóa:

phá thai, giáo dục giới tính, đồng hành với người trẻ

Tóm tắt

Vấn đề phá thai đang nghiêm trọng ở Việt Nam, với tỷ lệ cao nhất Châu Á và đứng thứ năm thế giới. Giáo hội Công giáo phản đối mạnh mẽ, coi sự sống là món quà thiêng liêng từ Thiên Chúa và nền tảng của mọi quyền căn bản. Để giải quyết, cần giáo dục giới tính toàn diện, giúp người trẻ hiểu biết, tôn trọng nhân phẩm và nhận ra giá trị của sự sống. Giáo dục này phải giúp họ nhạy cảm, tự tin và tránh tình huống khó xử. Đồng hành với người trẻ là ưu tiên hàng đầu của Giáo hội. Họ cần sự hướng dẫn từ gia đình, giáo viên và linh hướng. Gia đình, là nơi giáo dục đầu tiên, cần đảm nhận trách nhiệm này. Các nhà giáo dục và mục vụ giới trẻ phải có khả năng hỗ trợ chuyên môn. Nhấn mạnh giáo dục giới tính và giá trị sự sống giúp người trẻ lựa chọn đúng đắn và bảo vệ sự sống.

Abstract

The issue of abortion is becoming increasingly serious in Vietnam, with the highest rate in Asia and the fifth highest in the world. The Catholic Church strongly opposes abortion, considering life to be a sacred gift from God and the foundation of all fundamental rights. To address this, comprehensive sex education is essential, helping young people understand, respect human dignity, and recognize the value of life. This education should make them sensitive, confident, and able to avoid difficult situations. Accompanying young people is the top priority of the Church. They need guidance from family, teachers, and spiritual mentors. Families, as the first place of education, must take on this responsibility. Educators and youth pastoral workers need to be professionally capable of providing support. Emphasizing sex education and the value of life helps young people make the right choices and protect life.

Tiểu sử Tác giả

Ts. Nguyễn Năng, O.P., Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

Ts. Nguyễn Năng, O.P. là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Hoa Nữ, “Nếu lỡ có thai ngoài ý muốn em sẽ chọn phá thai!,” Truy cập ngày 17-06-2021, https://thanhnien.vn/gioi-tre/neu-lo-co-thai-ngoai-y-muon-em-se-chon-pha-thai-1133790.html.

Công đồng Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng, số 27.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2271.

Giáo Luật, điều 1398.

Bộ Giáo lý Đức tin, Huấn thị Ơn ban sự sống (22-2-1987), nhập đề, số 5.

Bộ Giáo lý Đức tin, Tuyên ngôn Về việc phá thai, III. 12.

Công đồng Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng, số51.

ĐTC Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, số 72-80.

ĐTC Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, 126-127.

ĐTC Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, 245.

X. CĐ Vat. II, Tuyên Ngôn về Giáo Dục Công Giáo - Gravissimum Educationis, 1.

Thánh Giáo hoang Gioan Phaolô II, Thông Điệp Evangelium Vitae, 42.

X. ĐTC Phanxicô, Tông huấn Niềm vui tình yêu – Amoris Laetitia, 281.

Giuse Lê Văn Phượng, FSC., “Đồng hành giúp người trẻ phát triển nhân cách trong thực trạng các vấn đề xã hội Việt Nam hôm nay như là một thách đố trong việc giáo dục đức tin,” Hiệp Thông, số 122 (tháng 1 & 2 năm 2021): tr. 104.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ban hành tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, ngày 4 tháng 10 năm 2019, số 6.

ĐTC Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, 242.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ban hành tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng,ngày 4 tháng 10 năm 2019, số 7.

X. Đức Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, 274-277.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thông Điệp Evangelium Vitae, 24.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thần học về thân xác, Dg. Gm. Lu-y Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội: Tôn giáo, 2016), tr. 292.

Thánh Giáo hoang Gioan Phaolô II, Thông Điệp Evangelium Vitae, số 2.

Thánh Giáo hoàng. Gioan Phaolô II, Thông Điệp Evangelium Vitae, 32.

Thánh Tôma Aquinô, Summa Theologiae I-II, q. 31, art. 3., ad 3.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-26

Cách trích dẫn

Nguyễn, Năng. 2024. “Lối thoát nào Cho người Trẻ trước vấn nạn Phá Thai? What Are the Solutions for Young People Facing the Problem of Abortion?”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (2):66-75. https://doi.org/10.54855/csl.24426.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.