T. 2 S. 2 (2022): Magis

					Xem T. 2 S. 2 (2022): Magis

Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam

GS. LM. Nguyễn Thái Hiệp, S.J. (chủ biên)

Lê Văn Luận, S.J. (phụ biên)

Giáo sư cố vấn

GS. TS. LM. Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

GS. LM. Cao Gia An, S.J.

GS. LM. Nguyễn Minh Triệu, S.J.

GS. Sis. Võ Diễm Trinh, F.M.A.

Đã Xuất bản: 2022-03-19

Cả số

Research Articles

 • Giới thiệu

  GS. Lm. Augustine Nguyễn Thái Hiệp, S.J.
 • Hãy Ghét Bỏ Sự Dữ Lời kêu gọi từ Thánh vịnh 58

  Đaminh Lê Văn Luận, S.J.
  1-9
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22221
 • Được Chúa Chọn Là Một Hồng Ân Phân tích trình thuật Đnl 4, 31-40

  Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J.
  10-20
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22222
 • Sợ Thiên Chúa bỏ rơi khiến nói khích cả Thiên Chúa Phân tích Tv 88: 10b-13

  Giuse Nguyễn Văn Đức, S.J.
  21-31
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22223
 • Ngôn Sứ - Người nói lời hy vọng Phân tích và chú giải Ed 37, 1-14

  TôMa-Thiện Nguyễn Đăng Trung, S.J.
  32-42
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22224
 • Tính Liên Đới Trong Hoạt Động Mục Vụ Chăm Sóc Bệnh Nhân

  Phaolô Phạm Văn Trường, M.I.
  43-50
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22225
 • Thái Độ Phê Phán Trong Sách Amos Một Chiều Kích Cần Thiết Trong Ơn Gọi Ngôn Sứ

  Phaolô Đỗ Anh Tuấn, C.P.
  51-66
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22226
 • Năm Toàn Xá – Thời Gian Trọn Vẹn Dành Cho Thiên Chúa Và Sống Công Bình Với Nhau Phân Tích Bản Văn Lv 25, 8-17

  Giuse-Tuân Vũ Chí Thành, S.J.
  67-79
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22227
 • Cuộc Xuất Hành Mới Trong Is 43,14-21

  Antôn Nguyễn Quang Huy, S.J.
  80-89
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22228
 • Vai Trò Ngôn Sứ Của Người Dân Ngoại - Thiên Chúa Chọn Ky-rô Để Hoàn Tất Lời Hứa Phân tích bản văn Er 1,1-6

  Đaminh Nguyễn Văn Thế, S.J.
  90-99
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22229