Thực trạng đọc Thánh Kinh đối với sinh viên triết I tại Học Viện Thánh Anphongsô

The Current State of Bible Reading among First-Year Philosophy Students at the St. Alphonsus Theologate

Các tác giả

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24418

Từ khóa:

Thánh Kinh, Tu sĩ, ơn gọi

Tóm tắt

Hãy đọc, lắng nghe, suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa chúng ta sẽ được Lời Chúa uốn nắn, khuôn đúc, biến chúng ta thành công cụ ngoan ngoãn tới mức trở thành lời chứng sống động của Chúa trước mặt mọi người. Thật vậy Kinh Thánh là nơi ưu tuyển cho việc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Abraham J. heschel viết :“Thánh Kinh không chỉ nói đến việc con người đi tìm Thiên Chúa, nhưng cũng mô tả việc Thiên Chúa theo đuổi con người” (Dio all ricerca dell’uomo, Roma 1983, Tr 156). Đó là lý do tại sao Thánh Kinh có thể đụng chạm tới sợi dây sâu thẳm nhất nơi hữu thể của ta để đi vào tận ngõ ngách bí ẩn nhất của đời ta. Trong những giây phút chúng ta thinh lặng chắc chắn Lời Chúa không những đem lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn mà còn soi dẫn chúng ta đến nguồn ơn Cứu Độ của Ngài.

Abstract

By reading, listening to, meditating on, and praying with the Word of God, we will be molded and shaped by it, becoming obedient instruments to the point of becoming living witnesses of God before all people. Indeed, Scripture is the privileged place for the encounter between God and man. Abraham J. Heschel writes: "The Bible does not only speak of man's search for God, but also describes God's pursuit of man" (reference omitted). That is why Scripture can touch the deepest chords of our being and penetrate the most mysterious recesses of our lives. In those moments when we are silent, the Word of God surely brings us peace of soul and also leads us to the source of His salvation.

Tiểu sử của Tác giả

Antôn Nguyễn Trường Giang, S.C.J., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Antôn Nguyễn Trường Giang là tu sĩ Hội dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (S.C.J.). Hiện nay thầy Antôn Nguyễn Trường Giang đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Anthony Nguyen Truong Giang is currently a brother at the S.C.J. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Hoàng Văn Chín, S.C.J., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Chín là tu sĩ Hội dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (S.C.J.). Hiện nay thầy Giuse Hoàng Văn Chín đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Hoang Van Chin is currently a brother at the S.C.J. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Antôn Trần Đình Thịnh, O.M.I., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Antôn Trần Đình Thịnh là tu sĩ Hội dòng Truyền Giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I.). Hiện nay thầy Antôn Trần Đình Thịnh đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Anthony Tran Dinh Thinh is currently a brother at the O.M.I. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Phêrô Nguyễn Văn Phương, S.V.D., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Phương là tu sĩ Hội dòng Ngôi Lời (S.V.D.). Hiện nay thầy Phêrô Nguyễn Văn Phươngđang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Peter Nguyen Van Phuong is currently a brother at the S.V.D. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ. Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2017.

Công Đồng Vaticano II “Sắc lệnh về Canh tân thích nghi Đời sống Dòng tu,” (25/05/2015), Ủy ban Giáo lý Đức tin.

Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng,” (25/05/2015), Hội đồng Giám mục Việt nam.

Pham Vu Phi Ho, "Các hoạt động dạy và học môn viết tại KNN ĐHM Tp.HCM," Tạp chí Khoa học Trường Đại học MởTp.HCM 3(31) (2013): 100.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế. SJ, “Mỗi ngày nên lãng phí 10 phút cho việc đọc sách thiêng liêng.” (19/7/2019).

Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS, “Bản chất và ý nghĩa của trưởng thành nhân bản toàn diện.” (25/6/2020).

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-29

Cách trích dẫn

Nguyễn, Trường Giang, Văn Chín Hoàng, Đình Thịnh Trần, và Văn Phương Nguyễn. 2024. “Thực trạng đọc Thánh Kinh đối với Sinh Viên triết I tại Học Viện Thánh Anphongsô: The Current State of Bible Reading Among First-Year Philosophy Students at the St. Alphonsus Theologate”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):99-110. https://doi.org/10.54855/csl.24418.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.