Việc Cầu Nguyện Của Một Số Nhóm Giới Trẻ Công Giáo Đang Sinh Hoạt Tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 2023 - 2024

The Prayers of Young Catholic Groups in Saigon Archdiocese (2023-2024)

Các tác giả

  • Vincent Phạm Văn Tuấn, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0000-4936-775X
  • Giuse Nguyễn Văn Huấn, S.S.S. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam
  • Phêrô Nguyễn Đức Toàn, O.Cam. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0008-3971-4349
  • Bernard Thiên Manh Athid, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24415

Từ khóa:

Cầu nguyện, giới trẻ Công giáo, Tổng Giáo phận Sài Gòn

Tóm tắt

Mục đích của bài nghiên cứu nhằm giúp mọi người có một cái nhìn khách quan về hiện trạng đời sống cầu nguyện của một số nhóm giới trẻ Công giáo đang sinh hoạt tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hầu hết các người trẻ vẫn xem việc cầu nguyện là một việc thực hành đức tin quan trọng và không thể thiếu trong đời sống là những Kitô hữu. Mặc dù chịu những tác động lớn từ xã hội với trào lưu tục hoá ngày càng gia tăng, nhiều người trẻ dường như vẫn bị thôi thúc đến gặp gỡ một Đấng Siêu Việt là chính Thiên Chúa Tình Yêu. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn vừa đến từ bên ngoài và bên trong đối với các bạn trẻ trong việc thực hành đời sống đức tin ngang qua việc cầu nguyện này. Do đó, ngang qua bài nghiên cứu, nhóm muốn gợi lên cho mọi người một số thao thức để từ đó nâng đỡ và đồng hành với người trẻ trong đời sống cầu nguyện, để từ đó chính các bạn sẽ là chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa Kitô ngay giữa cuộc sống đời thường.

Abstract

The purpose of this research is to help people have an objective view of the current state of prayer life among some young Catholic groups operating in the Archdiocese of Saigon. Most young people still consider prayer to be an important and indispensable practice of faith in the life of a Christian. Although greatly affected by society with the increasing trend of secularization, many young people still seem to be urged to meet a Transcendent Being, who is the God of Love. However, there are still difficulties both external and internal for young people in practicing their faith life through prayer. Therefore, through this research, the group wants to raise some concerns in order to support and accompany young people in their prayer life, so that they themselves will be witnesses to the Gospel of Christ in the midst of everyday life.

Tiểu sử của Tác giả

Vincent Phạm Văn Tuấn, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Vincent Phạm Văn Tuấn là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Vincent Phạm Văn Tuấnđang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Vincent Pham Van Tuan is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Nguyễn Văn Huấn, S.S.S., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Huấn là tu sĩ Hội dòng Thánh Thể (S.S.S.). Hiện nay thầy Giuse Nguyễn Văn Huấnđang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Nguyen Van Huan is currently a brother at the S.S.S. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Phêrô Nguyễn Đức Toàn, O.Cam., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Đức Toàn là tu sĩ Hội dòng Cát Minh (O.Carm). Hiện nay thầy Phêrô Nguyễn Đức Toànđang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Peter Nguyen Duc Toan is currently a brother at the O.Carm. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Bernard Thiên Manh Athid, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Bernard Thiên Manh Athid là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Bernard Thiên Manh Athid đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Bernard Thien Manh Athid is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Lôrensô Vũ Văn Trình MF. (2023, December 29). Lôrensô Vũ Văn Trình MF. “Đức tin của giới trẻ trong đời sống hôm nay”. Retrieved December 29, 2023. https://tgpsaigon.net/bai-viet/duc-tin-cua-gioi-tre-trong-doi-song-hom-nay-39725.

Thu Hiền, (2023, December 29). Thu Hiền. “Làn sóng di cư gây áp lực lên địa phương”. Retrieved December 29, 2023, https://thesaigontimes.vn/lan-song-di-cu-gay-ap-luc-len-dia-phuong/.

ĐGH. Phanxicô, (2023, December 29). ĐGH. Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit, Retrieved December 29, 2023, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-christus-vivit-chua-kito-dang-song-38964.

Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Uỷ ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam dịch. Hà Nội: NXB. Tôn Giáo, 2019.

Công đồng Vaticanô II. Hiến chế Sacrosanctum Concilium. Hà Nội: NXB. Tôn Giáo, 2019.

Hội đồng Giám mục Việt Nam. “Thư mục vụ 2012: năm Đức Tin”. Retrieved December 29, 2023, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-muc-vu-2012-nam-duc-tin-31662.

Thiên Di CND – CSA. “Giải đáp thắc mắc cho người trẻ Công Giáo - Thiên Chúa ở đâu trong trái tim tôi?”. Retrieved December 30, 2023, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thien-chua-o-dau-trong-trai-tim-toi--44400.

Giuse Tạ Minh Quý. “Đời sống sinh viên”. Retrieved December 29, 2023, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/doi-song-sinh-vien-45970#_Toc103019788.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-29

Cách trích dẫn

Phạm, Văn Tuấn, Văn Huấn Nguyễn, Đức Toàn Nguyễn, và Thiên Manh Athid. 2024. “Việc Cầu Nguyện Của Một Số Nhóm Giới Trẻ Công Giáo Đang Sinh Hoạt Tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 2023 - 2024: The Prayers of Young Catholic Groups in Saigon Archdiocese (2023-2024)”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):46-63. https://doi.org/10.54855/csl.24415.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.