Stêphanô Nguyễn Khắc Dương - Một Hành Trình Tìm Kiếm Ơn Cứu Độ

Stephen Nguyen Khac Duong - A Journey of Seeking Salvation

Các tác giả

  • GB Nguyễn Ninh, O.P. Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23345

Từ khóa:

Stêphanô Thế tâm Nguyễn Khắc Dương, niềm khao khát, niềm vui viên mãn, chứng nhân

Tóm tắt

Có thể nói cuộc đời thầy Têphanô Thế tâm Nguyễn Khắc Dương là một cuộc vật lộn với những trăn trở thao thức mà như thánh Âu-tinh nói: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa”. Trong lòng thầy luôn ưu tư một nỗi khao khát cần được lấp đầy. Nỗi khao khát đó ông dành cả cuộc đời để tìm kiếm. Đọc lại hồi ký, chúng ta bắt gặp nơi cuộc đời thầy không chỉ là những sự kiện, những khúc quanh, những biến cố bình thường hay lớn lao, cho bằng cả cuộc đời thầy toát lên một nỗi niềm khao khát, tranh đấu quyết liệt, trăn trở lao tâm lao lực đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình, cứu cánh cuộc đời mình. Nhất là niềm vui viên mãn của chính thầy khi tìm được cội nguồn hạnh phúc, tìm được ý nghĩa sống và ơn cứu độ đời mình nơi tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Tất cả hành trình đó nơi cuộc đời thầy, một chứng nhân, củng cố và gia tăng nơi chúng ta niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ con người.

Abstract

The life of Father Stephen The Tam Nguyen Khac Duong can be described as a struggle with the anxieties and restlessness that, as Saint Augustine said, "God has made us for Himself, and our hearts are restless until they rest in Him." Within him, there is always a longing that needs to be fulfilled. This longing he dedicates his entire life to seek. Reading through his memoir, we encounter not just the events, the twists and turns, the ordinary or extraordinary incidents of his life; rather, throughout his life, he emanates a profound longing, a fierce struggle, a restless endeavor to find the meaning of his life, to save his own life. Particularly, the true joy of Father Stephen lies in discovering the source of happiness, finding the meaning of life, and the salvation of his life in the love of Jesus Christ. All these journeys in his life, as a witness, strengthen and enhance our faith in Jesus Christ, the Savior of humanity.

Tiểu sử Tác giả

GB Nguyễn Ninh, O.P., Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình

Ts. GB Nguyễn Ninh, O.P hiện là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Bản in phô tô năm 1997 với tựa đề tiếng La Tinh QUIA RESPEXIT HUMILITATEM MEAN. Có thể tìm đọc trên: http://daihoithunhan. weebly.com/hoiky_nkduong.html

X. Francis Cao, “Thánh lễ tạ ơn mừng thượng thọ 95 tuổi thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương” truy cập ngày 30-10-2021,https://giaophanhatinh.org/thanh-le-ta-on-mung-thuong-tho-95-tuoi-thay-stephano-nguyen-khac-duong-11680

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-12-26

Cách trích dẫn

Ninh, N. (2023). Stêphanô Nguyễn Khắc Dương - Một Hành Trình Tìm Kiếm Ơn Cứu Độ: Stephen Nguyen Khac Duong - A Journey of Seeking Salvation. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống, 3(4), 52–61. https://doi.org/10.54855/csl.23345

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.