Tình yêu và lòng chung thủy trong hôn nhân Công giáo

Các tác giả

  • Jos. Hồ Sỹ Thảo, O.P. Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22236

Từ khóa:

Tình yêu, chung thủy, hôn nhân Công giáo

Tóm tắt

Con người không ngừng tìm kiếm hạnh phúc và lời giải đáp về một tình yêu trọn vẹn, sung mãn; và con người chỉ thực sự tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi trao tặng và đón nhận tình yêu cách tự do trong tôn trọng, cũng như dành điều thiện hảo cho người mình yêu. Con người không ngừng tìm kiếm hạnh phúc và lời giải đáp về một tình yêu trọn vẹn, sung mãn, và con người chỉ thực sự tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi trao tặng và đón nhận tình yêu cách tự do trong tôn trọng, cũng như dành điều thiện hảo cho người mình yêu. Ngược lại, khi con người muốn thần hoá mình, muốn thống trị kẻ khác bởi “nữ thần tình ái”, thì họ đang tự huỷ diệt chính mình. Sự huỷ diệt ấy không phải do tính dục, nhưng do chính con người tự chuốc lấy, tự bước vào cõi chết.

Abstract

People only discover true satisfaction and happiness when they freely offer and receive love with mutual respect, as well as when they do good for their beloved. Man is perpetually in pursuit of pleasure and the solution to a complete, satisfying love, but he can only discover true joy and satisfaction when he freely offers and accepts love with respect, and when he does good things for those he loves. In contrast, when individuals want to deify themselves and seek to rule others through "the goddess of love," they are killing themselves. This damage is not caused by sex, but by the death of man.

Keywords: Love, fidelity, Catholic marriage

Tiểu sử Tác giả

Jos. Hồ Sỹ Thảo, O.P., Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam

Giuse Hồ Sỹ Thảo hiện là tu sĩ Dòng Đa Minh Việt Nam. Hồ Sỹ Thảo là học viên Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam.

Joseph Ho Sy Thao is currently a Vietnamese Dominican. Ho Sy Thao is a student of the Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

P. Emonet. OP, Triết học về con người, (Lâm Văn Sỹ chuyển ngữ, TTHV Đa Minh 2014), tr 118.

Đức Bênêdictô XVI (2009). Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu, số 04. Trích nguồn từ https://www.tgpsaigon.net/bai-viet/thong-diep-thien-chua-la-tinh-yeu-phan-1-60686

Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2355. Trích nguồn từ https://augustino.net/giao-ly-cong-giao/muc-6-dieu-ran-thu-sau-2331-2400/

Đức Bênêdictô XVI, Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu, số 04.

Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2361. Trích nguồn từ https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-muc-luc-tong-quat.html

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-07-07

Cách trích dẫn

Hồ, Sĩ Thảo. 2022. “Tình Yêu Và lòng Chung thủy Trong hôn nhân Công giáo”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (3):61-67. https://doi.org/10.54855/csl.22236.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.