Một góc nhìn về quan niệm hôn nhân của giới trẻ Việt Nam ngày nay

Các tác giả

  • Giuse Phạm Công Hiến, SMMR Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22235

Từ khóa:

Tình yêu, Hôn nhân, thành quả tình yêu, gia đình

Tóm tắt

Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình, chuỗi ba từ ấy thường luôn đi liền với nhau và gợi nên một hình ảnh về một tổng thể cấu trúc có nét đẹp hài hoà, thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Cấu trúc ấy mặc nhiên cho ta thấy rằng khi chấp nhận đời sống hôn nhân, người ta phải có mục tiêu cụ thể để hướng tới đó là xây dựng và phát triển một gia đình hạnh phúc ấm êm.  Mặt khác, cần phải tiếp tục duy trì tình yêu ban đầu để hôn nhân phát triển bền vững lâu dài. Bên cạnh đó, con cái, nhờ ân huệ và thành quả tình yêu ấy, được sinh ra, được giáo dục trưởng thành để trở nên những người hữu ích.

Abstract

Love- Marriage- Family- These three phrases frequently appear together, conjuring up an idea of an entire edifice with harmonious, sacred, and meaningful beauty. That framework implies that to accept married life, one must have a clear aim in mind: to create and grow a happy and tranquil family. On the other hand, it is vital to keep the original love for the marriage to develop sustainably in the long term. Furthermore, children are born as a result from that grace and love's fruits, and they are raised to become useful people.

Keywords: Love, Marriage, love fruits, family

Tiểu sử Tác giả

Giuse Phạm Công Hiến, SMMR, Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam

Giuse Phạm Công Hiến hiện là tu sĩ Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu, Việt Nam. Linh mục Giuse Phạm Công Hiến cũng là sinh viên của Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Vietnam.

Joseph Pham Cong Hien is currently a brother at Societas Missionaria Matris Redemptoris, S.M.M.R. Pham Cong Hien was a student at the Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Đình Nhơn (2006). Những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình, Nxb Phương Đông, tr 112.

Nguyễn Tiến – Quốc Tuấn (1998). Nguyên lý và thực hành luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Nxb Thống kê, tr 14.

Nguyễn Hữu Thy (2012). Những suy tư đúng đắn về hôn nhân và gia đình Công giáo. Nxb TTMVCGVN, Giáo phận Trier, CHLB Đức, tr 12.

Equipes Notre Dame (2008). Tình yêu hôn nhân. Chuyển ngữ, lm Nguyễn Anh Tuấn. Nxb Phương Đông, tr 144.

Nguyễn Hữu Thy (2012). Những suy tư đúng đắn về hôn nhân và gia đình Công giáo. Nxb TTMVCGVN, Giáo phận Trier, CHLB Đức, tr 80.

Phan Đăng Thanh & Trương Thị Hoa (2012). Các chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam xưa và nay. Nxb Tổng hợp TPHCM, tr 20.

Nguyễn Hữu Thy (2012). Những suy tư đúng đắn về hôn nhân và gia đình Công giáo. Nxb TTMVCGVN, Giáo phận Trier, CHLB Đức, tr 165.

Trung tâm thần học Sedes sapientiae, Quê hương tôi có truyện trầu cau, 2013, tr 32.

Nguyễn Đình Nhơn (2006). Những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình, Nxb Phương Đông, tr 214.

Equipes Notre, - Dame (2008). Tình yêu hôn nhân. Chuyển ngữ, lm Nguyễn Anh Tuấn. Nxb Phương Đông, tr 47.

John L. Thomas (2007). Bước vào đời sống hôn nhân. Nxb Tôn giáo, tr 100.

Nguyễn Đình Nhơn (2006). Những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình, Nxb Phương Đông, tr 202.

Nguyễn Đình Nhơn (2006). Những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình, Nxb Phương Đông, tr 142.

John L. Thomas (2007). Bước vào đời sống hôn nhân. Nxb Tôn giáo, tr 32.

John L. Thomas (2007), Bước vào đời sống hôn nhân. Nxb Tôn giáo, tr 83.

Phạm Quốc Văn (2009). Cuộc sống tròn đầy. Nxb Tôn giáo, tr 110.

John L. Thomas (2007), Bước vào đời sống hôn nhân. Nxb Tôn giáo, tr 41.

John L. Thomas (2007), Bước vào đời sống hôn nhân. Nxb Tôn giáo, tr 38.

Nguyễn Đình Nhơn (2006). Những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình, Nxb Phươg Đông, tr 144.

Phạm Quốc Văn (2009). Cuộc sống tròn đầy. Nxb Tôn giáo, tr 127.

John L. Thomas (2007), Bước vào đời sống hôn nhân. Nxb TG, tr 44.

John L. Thomas (2007), Bước vào đời sống hôn nhân. Nxb Tôn giáo, tr 22.

Phạm Quốc Văn (2009). Cuộc sống tròn đầy. Nxb Tôn giáo, tr 134.

John L. Thomas (2007), Bước vào đời sống hôn nhân. Nxb Tôn giáo, tr 199.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-06

Cách trích dẫn

Phạm, Công Hiến. 2022. “Một góc nhìn về Quan niệm hôn nhân của giới Trẻ Việt Nam ngày Nay”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (3):41-60. https://doi.org/10.54855/csl.22235.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.