Giới thiệu

Preface

Các tác giả

  • GS. Lm. Augustino Nguyễn Thái Hiệp, S.J. Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam

Từ khóa:

Giới thiệu

Tóm tắt

Kính thưa quý độc giả, 

Đây là số thứ hai của Tập San Thần Học Magis thuộc Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên. Đúng như tiên liệu trước đó, Tập San Magis 2 này ra đời sau Magis 1 gần một năm, với ước mong đáp ứng những mong đợi của quý độc giả cả về số lượng lẫn chất lượng các bài viết.

Điểm mới mẻ của Magis 2 là sự xuất hiện của các bài luận triết học về các vấn đề nhân học, tôn giáo, mỹ học. Đây là lần đầu tiên Tập San Magis đăng tải các bài luận triết học bên cạnh các bài luận thần học. Dầu số lượng còn khiêm tốn (3 bài), nhưng các bài luận triết học làm cho Magis 2 thêm phần phong phú.

Điểm trổi vượt của Magis 2 chính là sự đa dạng về chủ đề được khai triển trong loạt 12 bài viết. Trước tiên là loạt các bài chú giải Thánh Kinh, với các chủ đề căn bản: Thiên Chúa can thiệp vào trong lịch sử cứu độ, về tình yêu Thiên Chúa, về vai trò của ngôn sứ trong xã hội, về những người nữ thực thi ý Chúa. Bên cạnh đó là các chủ đề thuộc lĩnh vực công bình xã hội, về đại dịch Covid và về giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo. Sau cùng là các bài thuộc lĩnh vực suy tư liên ngành triết-thần: vấn đề con người, tôn giáo, siêu hình và mỹ học.

Thêm nữa, phải nói rằng chất lượng học thuật các bài viết mới là điều đáng được khích lệ và quan tâm nhiều nhất. Cách chung, đây là những bài nghiên cứu đã được các giáo sư đánh giá cao về mặt nội dung và đạt chuẩn quy cách bài học thuật. Bên cạnh đó, chúng còn được hiệu đính kỹ lưỡng với sự cố vấn của các giáo sư đáng tin cậy. Như vậy, Magis 2 cũng tiến gần hơn với viễn tượng và đích nhắm của Tập San như đã được nêu ra từ số đầu tiên, “chọn đăng tải những bài nghiên cứu cá nhân được quý giáo sư đánh giá cao và có triển vọng vươn tới tầm mức học thuật nghiêm túc. […] Hẳn đây chưa phải là những nghiên cứu chuyên sâu và thấu đáo, nhưng chúng là những bài tập cơ bản về nghiên cứu học thuật, tạo đà cho những nỗ lực tra vấn và diễn tả chân lý đức tin sâu rộng về sau.” 

Với tất cả những điều ấy, Ban Biên Tập xin giới thiệu Tập San Thần Học Magis 2 đến với tất cả quý vị, với ước mong nó sẽ mang lại những điều bổ ích, những chia sẻ có ý nghĩa và gợi hứng. Chúng tôi rất mong nhận được sự nâng đỡ và khích lệ của quý vị, để Magis tiếp tục được xuất bản đều đặn các số mới, ngày thêm đậm chất “Hơn Nữa” như đúng tên gọi Magis của Tập San.

 

T.M. Ban Biên Tập

Lm. Nguyễn Thái Hiệp, S.J. 

 

Dear readers,

This is the second issue of Magis, belonging to the Saint Joseph Jesuit Scholasticate, Viet Nam. Just as predicted before, Magis 2 comes out after almost a year from Magis 1, with the hope of meeting the expectations of readers regarding both the quantity and quality of the articles.

The novelty of Magis 2 lies in the presence of philosophical essays on anthropological, religious, and aesthetic issues. This is the first time that Magis publishes philosophical essays alongside theological ones. Although the number is still modest (3 essays), these philosophical essays add richness to Magis 2.

The remarkable feature of Magis 2 is the diversity of topics developed in the series of 12 articles. First are the series of Bible exegesis, covering fundamental themes such as God's intervention in salvation history, God's love, the role of prophets in society, and women who carry out God's will. Alongside these are topics in the field of social justice, the Covid pandemic, and the social doctrine of the Catholic Church. Finally, there are articles in the interdisciplinary field of philosophical-theological reflection: human, religious, transcendental, and aesthetic issues.

Moreover, it must be mentioned that the academic quality of the articles is the most encouraging and most significant aspect. Overall, these are research papers that have been highly evaluated by professors in terms of content and academic standards. Additionally, they have been meticulously proofread with the advice of trustworthy professors. Thus, Magis 2 comes closer to the ideal and goal set forth in the first issue: "to select and publish individual research papers that esteemed professors value and that have the potential to reach a level of serious academic research. [...] They may not be deep and thorough studies, but they are basic exercises in academic research, laying the groundwork for future inquiries and the profound expression of the truth of faith."

With all these aspects, the Editorial Board is pleased to introduce Magis Theological Journal 2 to all of you, with the hope that it will bring useful insights, meaningful sharing, and inspiration. We sincerely look forward to your support and encouragement so that Magis can continue to be published regularly with new issues, imbued with the spirit of "More" as befits the name Magis of the Journal.

Best regards,

On behalf of the Editorial Board

Fr. Nguyen Thai Hiep, S.J.

Tiểu sử Tác giả

GS. Lm. Augustino Nguyễn Thái Hiệp, S.J., Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam

GS. Lm Augustino Nguyễn Thái Hiệp là Tu sỹ Dòng Tên, Vietnam. Cha Hiệp hiện là chủ biên Tạp chí Magis của Học viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-07-21

Cách trích dẫn

Nguyễn, Thái Hiệp. 2023. “Giới thiệu: Preface”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (2):i-ii. http://khoahocconggiao.org/index.php/tckh/article/view/69.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả