Đường về nước Trời 1 – Nói về nước Trời

Các tác giả

Từ khóa:

Đường về nước Trời, Đức tin, Đời sống thiêng liêng

Tóm tắt

Con người ở mọi thời đại nói chung và người Kitô hữu nói riêng đang trên cuộc hành trình tiến về nước Trời. ‘Đích điểm’ của con người là nước Trời. Nhưng thật ra, chưa ai thực mắt nhìn thấy để miêu tả về nước Trời. Dần dần người ta cảm thấy khó, và rất ít nói về nước Trời. Thêm vào đó, sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng lớn mạnh làm cho con người có một cảm giác ngờ vực về đời sau. Max có nói rằng, “Tôn giáo là thuốc phiện”  [1] làm cho con người bị mê hoặc. Dần dần, ý tưởng về nước Trời trở nên hão huyền và người ta xem đó như một ảo tưởng của những người bất lực. Nhưng nếu như vậy thì con người đã đánh mất ‘đích điểm’ của đời mình, giống như con thuyền không có bánh lái. Kết cục, cuộc đời của con người hoàn toàn vô ý nghĩa.

Tiểu sử Tác giả

Phạm Vũ Phi Hổ, Học Viện Công Giáo

PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ, Giảng viên tiếng Anh tại Học Viện Công Giáo Việt Nam. Về công bố khoa học, cho đến nay, PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ đã công bố 50 bài báo khoa học trên các tạp chí Quốc tế và trong nước, trong đó có 10 bài trong Scopus/ISI. Ngoài ra, PGS. Hổ đã xuất bản 7 cuốn sách, trong đó có 2 sách giáo trình bằng tiếng Anh, hiện đang sử dụng giảng dạy tại ĐH Mở Tp. HCM, ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu, và Đại học Văn Hiến, và 5 sách chuyên khảo do các nhà xuất bản Quốc tế và trong nước phát hành. Ngoài ra, PGS Hổ đã xuất bản 1 chương sách (book Chapter) từ nhà xuất bản sách quốc tế.

Về hoạt động khoa học, PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ là Phó chủ tịch hiệp hội AsiaCALL, Áp dụng công nghệ Thông tin trong giảng dạy tiếng Anh tại Châu Á. PGS. TS. Hổ hiện đang là Tổng Biên tập tạp chí Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh và Giáo dục học (https://i-jte.org). PGS. Hổ cũng đang điều hành (Managing editor) Tạp chí Quốc tế AsiaCALL Online Journal, và là editor cho một số tạp chí khoa học Quốc tế như Asian Journal of Applied Linguistics (Scopus-indexed), International Journal of English Linguistics, và Peer review cho các tạp chí lớn như Computer Assisted Language Learning (SSCI), Open Sage (SSCI), International Journal of Instruction (Scopus/ISI indexed). Ngoài ra, PGS.TS. Hổ đã tham gia hội đồng phản biện 4 luận án tiến sỹ của ĐH Kỹ thuật Suranaree, Thái Lan, và 2 luận án Tiến sỹ của Đại học Monash, Australia.

Tài liệu tham khảo

T. Thanh, "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân?," 2018. [Online]. Available: https://gpbuichu.org/news/Suy-tu/ton-giao-la-thuoc-phien-cua-nhan-dan-7625.html. [Accessed 15 Dec 2021].

Đ. M. Tiên, "Kinh Thánh," 2021. [Online]. Available: https://loinhapthe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1699-ch-nht-6-thng-niena&catid=25&Itemid=27. [Accessed 15 Dec 2021].

P. V. Trung, "Đức Giêsu lên trời: Chúng ta mừng điều gì vào ngày lễ này?," 5 Dec 2021. [Online]. Available: http://conggiao.info/duc-giesu-len-troi-chung-ta-mung-dieu-gi-vao-ngay-le-nay-d-60261. [Accessed 15 Dec 2021].

Matthew, "Matthew 22:2-14," BibleGateway, [Online]. Available: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2022%3A2-14&version=NIV. [Accessed 15 Dec 2011].

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-12-15

Cách trích dẫn

Hổ, Phạm Vũ Phi. 2021. “Đường về nước Trời 1 – Nói về nước Trời”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 1 (1):1-3. http://khoahocconggiao.org/index.php/tckh/article/view/1.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.