Luân lý Công giáo về sự sống con người

Catholic Ethics on Human Life

Các tác giả

  • Phêrô Nguyễn Văn Diệu, M.S.A. Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24421

Từ khóa:

Kitô giáo, Luân lý, Thiên Chúa, Sự sống

Tóm tắt

Mỗi người hiện hữu trên đời này đều là một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa và chỉ riêng Ngài mới có quyền lấy lại sự sống ấy. Việc lấy đi mạng sống con người trong các cuộc chiến tranh, khủng bố, phá thai, làm chết êm dịu, tự sát… là những hình thức không những đi ngược lại với nền luân lý sự sống của Kitô giáo, mà còn chống lại công trình tạo dựng trong thần trí của Thiên Chúa có từ ngàn đời. Quyền được sống và sống hạnh phúc của con người phải được đặt lên trên các quyền về chính trị, kinh tế… Nếu một đất nước giàu mạnh về kinh tế, về chính trị, mà không có sự tôn trọng sự sống của con người; coi mạng sống con người như cỏ rác, muốn giết lúc nào tùy ý, thì đất nước ấy trước sau gì cũng biến động và lụi tàn. Hoặc nếu con người không coi sự sống của người khác như chính sự sống của chính mình thì trước sau gì họ cũng trở thành một kẻ tàn ác và cô đơn nhất. Thiên Chúa muốn con người phải sống lệ thuộc vào nhau, người này phải liên đới với người kia. Vì vậy “không ai có thể sống mà không liên kết với người khác.”

Abstract

Every person existing in this world is a miraculous work of God, and only He has the right to take back that life. The act of taking human lives in wars, terrorism, abortion, euthanasia, suicide, and others are not only contrary to Christian ethical life but also against the divine creation that has existed since time immemorial. The right to live and live happily must be prioritized above all political and economic rights. If a country is economically and politically powerful but does not respect human life, viewing human life as worthless and taking it whenever desired, that country will eventually face turmoil and decline. Similarly, if a person does not regard others' lives as they do their own, they will eventually become a cruel and lonely individual. God wants people to depend on one another, each person interconnected with others. Thus, 'no one can live without being connected to others.'

Tiểu sử Tác giả

Phêrô Nguyễn Văn Diệu, M.S.A., Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

Phêrô Nguyễn Văn Diệu, M.S.A. là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền”.

Xc. CĐ Vat. II, Gaudium et spes, số 27; Gioan Phaolô II, Evangelium, số 57.

Bộ Giáo Lý Đức Tin, Tuyên ngôn về việc làm chết êm dịu, II.

Bộ Giáo Luật 1983, điều 871.

Bộ Giáo Lý Đức Tin, Huấn thị Donum vitae, số 1.

ĐTC Gioan Phaolô II, Thông điệp Evangelium vitae, số 54.

ĐTC Gioan Phaolô II, Sđd., số 65; CĐ Vat. II, Lumen gentium, số 25.

ĐTC Gioan Phaolô II, Evangelium vitae, số 15.

ĐTC Piô XI, Diễn văn trước Liên hiệp y sinh học (12.11.1944).

ĐTC Gioan Phaolô II, Evangelium vitae, số 62.

Xc. ĐTC Gioan Phaolô II, Evangelium vitae, số 74.

Giáo lý của Hội thánh Công giáo, số 2261.

Xc. Cđ Vat. II, Lumen gentium, số 25.

Nguyễn Văn Khôi, Luân Lý Kitô giáo qua mười Điều răn, Hà Nội: Tôn Giáo, 2013, tr. 132.

Nguyễn Đức Hòa, Thần học Luân Lý (2012), tr. 273.

Nguyễn Đức Hòa, Thần Học Luân Lý (2012), tr. 268.

Xc. J. Noonan, The Mrality of Abortion (Cambridge: Harvard University Press, 1970, p. 58.

Youcat, Hà Nội: Tôn Giáo, 2013, tr. 276

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-26

Cách trích dẫn

Nguyễn, Văn Diệu. 2024. “Luân Lý Công giáo về sự sống Con người: Catholic Ethics on Human Life”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (2):1-18. https://doi.org/10.54855/csl.24421.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.