Giới thiệu về Tạp chí

Mục đích và sứ mệnh

Sứ mệnh của Tạp chí Khoa học Công Giáo & Đời sống (Catholic Science & Life) (csl) (ISSN: 2771-1412) là đóng góp vào tri thức nhân loại bằng cách xuất bản các bài viết, các nghiên cứu chất lượng cao trong các lĩnh vực Đời sống tâm linh, đời sống Công giáo, Các bài viết học thuật trong Kinh thánh, Kinh nghiệm sống hàng ngày, Các bài phê bình Văn học trong Thần học, các bài phê bình Văn học trong Triết học, và Giáo dục Công giáo. Tạp chí csl sẽ không xuất bản bất kỳ bài báo nào liên quan đến bất cứ điều gì chống lại Tín ngưỡng Truyền thống của Giáo hội Công giáo. Là một tạp chí được bình duyệt, một trong những ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các tiêu chuẩn xuất bản cao. Đạo đức xuất bản là một mối quan tâm quan trọng và các biên tập viên, người bình duyệt và tác giả cần hết sức lưu ý để đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức.

Trích dẫn

Tạp chí Khoa Học Công Giáo và Đời sống sử dụng chính 3 loại trích dẫn: APA, Chicago, hoặc Turabian. 

Chính sách mở

Khoa học Công giáo & Đời sống (ISSN: 2771-1412)  nhằm mục đích tăng cường khả năng hiển thị và sử dụng dễ dàng hơn các bài báo khoa học truy cập mở. Độc giả và các tổ chức được hỗ trợ để truy cập trực tuyến mà không yêu cầu bất kỳ tiền bản quyền, thông tin cá nhân hoặc chi tiết đăng nhập nào. Theo chính sách truy cập mở của tạp chí của chúng tôi, tất cả độc giả được phép đọc, tải xuống, sao chép, phân phối, in, liên kết và tìm kiếm các bài báo của chúng tôi miễn phí.

Lập Chỉ mục

Tạp chí Khoa học Công Giáo và Đời sống được lập chỉ mục trong Google ScholarORCIDCrossrefDOI, PKP PN, LOCKSS, CLOCKSS.

Ấn phẩm thường niên

Tạp chí Khoa học Công Giáo và Đời sống sẽ xuất bản mỗi năm 4 số, bắt đầu từ tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và Tháng Mười Hai. Tạp chí sẽ xuất bản bài báo ngay khi trải qua quá trình phản biện đôc lập (Double-blind peer review) và được chấp nhận. Số Tập của tạp chí được định dạng theo năm; mỗi năm 1 tập, mỗi tập 4 số.

Phí xuất bản

Tạp chí Khoa học Công Giáo và Đời sống (ISSN: 2771-1412) xuất bản các phiên bản online và miễn phí đối với tác giả và độc giả.