Một Số Câu Hỏi Về Việc Dùng Các Cụm Từ "Đức Giêsu", "Đức Maria"

Các tác giả

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22211

Từ khóa:

thần học, Kinh Thánh, từ ngữ nhà đạo, từ ngữ Công giáo, thần học Việt Nam, Đức Giêsu, Cụm từ Đức Giêsu, Chúa Giêsu, Đức Maria, Giáo Hội Việt Nam, Kinh Thánh

Tóm tắt

The article takes as pre-text the discussion on the translation of the name Jesus to Vietnamese language to explore further issues in linguistics, Biblical exegesis and Christology. The exploration implements common knowledge in Bible study and theology to help elucidate the issues at stake which may be present in many other theological discussions in Vietnam. The article suggests that the traditional term "Chúa Giêsu" is more sound both in linguistic and theological senses than the recently formed term "Đức Giêsu".

Bài viết này đặt ra một số vấn đề của việc dùng các cụm từ "Đức Giêsu", "Đức Maria" và gợi ý việc dùng lại các cụm từ có truyền thống lâu đời và còn được Giáo Hội Việt Nam chính thức dùng: "Chúa Giêsu", "Đức Chúa Giêsu", "Mẹ Maria", "Đức Mẹ", "Đức Mẹ Maria". Chúng tôi xin đi thẳng vào vấn đề.

Tiểu sử Tác giả

GS. TS. LM. Francis Nguyễn Hai Tính, SJ., Học Viên Dòng Tên

GS. TS. LM. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J là linh mục Dòng Tên, chịu chức ling mục năm 2007, có bằng tiến sĩ thần học (STD) do trường Đại học Giáo hoàng Gregoriana cấp năm 2009. Hiện tại cha đang dạy các môn học thần học tín lý ở Học viện Dòng Tên, Học viện Công giáo Việt Nam, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình và một số nơi khác

Tài liệu tham khảo

Brown, R. E. (1994). Introduction to the New Testament Christology. A & C Black.

De Rhodes, A. (1991). Dictionarium Annamiticum Lusitanum, Latinum. Khoa học xã hội.

John. (2022, Jan). United States Conference of Catholic Bishops. Retrieved from Testing the Spirits: https://bible.usccb.org/bible/1john/4

Mark. (2022, Jan). United States Conference of Catholic Bishops. Retrieved from The Blind Bartimaeus: https://bible.usccb.org/bible/mark/10

Thản, N. K., Thuỵ, H. H., & Dương, N. Đ. (2005). Từ điển Tiếng Việt. NXB Văn hoá Sài Gòn.

Trụ, S. H. (2022, Jan). Đức. Retrieved from giaolyductin.net: http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/MucVu/78Duc.htm

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-01-31

Cách trích dẫn

Nguyen, Hai Tinh. 2022. “Một Số Câu Hỏi Về Việc Dùng Các Cụm Từ "Đức Giêsu", ‘Đức Maria’”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (1):1-8. https://doi.org/10.54855/csl.22211.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.