Tái Khám Phá Niềm Vui Trong Đời Sống Hôn Nhân - Gia Đình Công Giáo

Rediscovering the Joy of Married Life - Catholic Family

Các tác giả

  • Phêrô Võ Tá Đương Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23312

Từ khóa:

Hội thánh, tình yêu, đời sống gia đình, trung tín

Tóm tắt

Niềm vui bên trong và niềm an ủi thâm sâu, Hội thánh hướng nhìn đến các gia đình kiên trung sống các giáo huấn của Tin mừng, cám ơn họ và khích lệ họ về chứng từ mà họ trao. Thật vậy, nhờ họ mà vẻ đẹp của hôn nhân bất khả phân li và trung tín, trở nên đáng tin. Trong gia đình, ‘vốn có thể gọi là Hội thánh tại gia’, ta được dần trưởng thành kinh nghiệm trong Hội thánh về mối hiệp thông giữa các ngôi vị, nơi đó, nhờ ân sủng, phản ánh chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

With inner joy and profound consolation, the Church looks to the families who faithfully live the teachings of the Gospel, thanking them and encouraging them for the testimony they give. Indeed, through them, the beauty of an indissoluble and faithful marriage becomes believable. In the family, 'which can be called the domestic church', we are gradually matured in the Church's experience of communion between persons, where, by grace, reflects the mystery of the Trinity.

Tiểu sử Tác giả

Phêrô Võ Tá Đương, Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình

TS. Phêrô Võ Tá Đương, Tu sỹ Dòng Đa minh Việt Nam, là thư ký Học viên Liên Dòng Nam – Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Xc. Đời sống gia đình, http://gplongxuyen.org

Xc. ĐTC Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 01.

Xc. Vat. II, Gaudium et Spes, số 47.

Xc. ĐTC Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 01.

Xc. Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2013, số 06.

Tv 132, 1,3.

Ca dao Việt Nam.

Xc. Phạm Quốc Văn, OP., “Tình bạn trong đời sống thánh hiến”, Chia sẻ, Liên tu sĩ, số 77, tr. 97.

ĐGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Vita Consecrata, số 92.

Ga 15, 5b.

Mt 26, 41.

Lc 1, 37.

Các Giờ kinh Phụng vụ, Thánh Thi Kinh Sách, thứ Ba, tuần I.

Các Giờ kinh Phụng vụ, Thánh Thi Kinh Sáng, thứ Ba, tuần I.

ĐTC Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 86

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-30

Cách trích dẫn

Võ, Tá Đương. 2023. “Tái Khám Phá Niềm Vui Trong Đời Sống Hôn Nhân - Gia Đình Công Giáo: Rediscovering the Joy of Married Life - Catholic Family”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (1):6-12. https://doi.org/10.54855/csl.23312.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.