Mầu Nhiệm Nhập Thể: Tình Yêu Trao Tặng

The Mystery of the Incarnation: Giving Love

Các tác giả

  • LM. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P. Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23346

Từ khóa:

Mầu nhiệm Nhập thể, Tình yêu trao tặng, Thiên Chúa

Tóm tắt

Mầu nhiệm nhập thể là một sự kiện độc nhất vô nhị trong toàn thể vũ trụ. Sự kiện độc nhất ấy dĩ nhiên là một sáng kiến độc đáo của Thiên Chúa, nhưng có lẽ không phải là một sáng kiến hoàn toàn “ngẫu hứng”. Chúng ta cũng có thể khám phá ra nơi ấy một thứ “logic” mà, xét theo một khía cạnh nào đó, có thể nói như một hệ quả đương nhiên, hệ quả đương nhiên của tình yêu. Đó là thứ logic của kiểu yêu thương mang tính chất Thiên Chúa, mầu nhiệm nhập thể thật ra vẫn là đường nét quen thuộc của tình yêu Thiên Chúa: tình yêu trao tặng bản thân.

The Incarnation is a unique event in the whole universe. This unique event is certainly a unique initiative of God, but it may not be a completely "random" initiative. We can also discover in it a kind of "logic" that, in a sense, can be said to be a natural consequence, a natural consequence of love. This is the logic of the kind of love that has the nature of God, the Incarnation is actually the familiar line of the love of God: the love that gives itself.

Tiểu sử Tác giả

LM. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P., Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Vietnam

Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn, dòng Đa Minh tại Việt Nam, là thành viên Ban Giáo sư thường nhiệm Học viện Đa Minh, ngài cũng là giáo sư giảng dạy bộ môn Triết học Tây phương ở một số học viện dòng tu.

Tài liệu tham khảo

Corinthians 1 (1Cr 1,23). Christ Crucified Is God’s Power and Wisdom. Trích từ https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%201&version=NIV

Luca (Lc 21,1-4). Cho Ði Tất Cả. Trích từ https://vntaiwan.catholic.org.tw/tinvui/tinvui214.htm

Romans (8:19-23). Life Through the Spirit. Trích từ https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%208&version=NIV

Sáng Thế Ký (2:18-24). Cả Hai Sẽ Nên Một Xương Một Thịt (St 2,18-24). Trích từ https://sjjs.edu.vn/ca-hai-se-nen-mot-xuong-mot-thit-st-218-24-chua-nhat-xvii-thuong-nien-b/

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-12-28

Cách trích dẫn

Nguyễn, Trọng Viễn. 2023. “Mầu Nhiệm Nhập Thể: Tình Yêu Trao Tặng: The Mystery of the Incarnation: Giving Love”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (4):62-67. https://doi.org/10.54855/csl.23346.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.