Tính luân lý của việc phá thai và an tử theo Giáo lý Công giáo

The morality of abortion and euthanasia according to Catholic doctrine

Các tác giả

  • Phong Trần Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24423

Từ khóa:

Sự sống, phá thai, Thiên Chúa Sáng Tạo, quyền được sống, Giáo lý Công giáo

Tóm tắt

Tác giả đặt ra vấn đề nan giải của phá thai và an tử trong xã hội hiện đại. Phá thai được nhìn nhận như một hành vi gây ra tổn thương cho sự sống con người, trong khi đó, an tử lại được đặt trong bối cảnh của quyền tự do cá nhân và nhân đạo. Tranh luận xoay quanh hai vấn đề này đang diễn ra sôi nổi, đặc biệt trong bối cảnh của sự gia tăng của chủ nghĩa tương đối và cá nhân, cùng với sự lan rộng của trào lưu tục hóa. Tuy nhiên, việc này đang đe dọa đến nhận thức và nguyên tắc luân lý cơ bản của con người. Tác giả kêu gọi sự hiểu biết về quan điểm chính thức của Giáo hội về phá thai và an tử, nhấn mạnh vào ý nghĩa của hồng ân sự sống và tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ sự sống, xem đó là một món quà và ý định của Thiên Chúa, không phụ thuộc vào quyết định của con người. Đồng thời, tác giả cũng khuyến khích việc truyền đạt thông điệp này để giúp người khác hiểu rõ hơn về giá trị của sự sống và ý nghĩa của hồng ân.

Abstract

The author raises the challenging issues of abortion and euthanasia in modern society. Abortion is seen as an act causing harm to human life, whereas euthanasia is situated within the context of individual freedom and humanitarianism. Debates surrounding these two issues are fervent, particularly in the context of the rise of relativism and individualism, along with the widespread trend of secularization. However, this trend threatens the understanding and basic ethical principles of humanity. The author calls for an understanding of the official standpoint of the Church on abortion and euthanasia, emphasizing the significance of the grace of life and the importance of respecting and protecting life as a gift and intention of God, not dependent on human decisions. At the same time, the author encourages the dissemination of this message to help others understand more clearly the value of life and the significance of grace.

Tiểu sử Tác giả

Phong Trần, Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

Phong Trần là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Austriaco, Biomedicine and Beatitude, 69-70.

Bayertz, Sanctity of Life and Human Dignity, 1-18

Bộ Giáo lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae, 3: AAS 80 (1988), 98-99.

Bộ Giáo lý Đức tin, Tuyên ngôn về An Tử, AAS 72 (1980), 554.

Bộ Giáo lý Đức tin, Huấn thị Donum vitae, số 5.

Paul Ramsey, The Morality of Abortion, New York 1982, 78

B. Haring, Free and Faithuful in Christ, Vol. III. 1981, 5.

Charles C. Camosy, Peter Singer and Christian Ethics: Beyond Polarization (Cambridge: Cambridge

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Salvifici Doloris, 9.

Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, An tử và Trợ tử dưới nhãn quan Thần Học Luân Lý, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2004, trang 56.

John Rziha, The Christian Moral Life: Directions for the Journey to Happiness, 1 edition (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2017), tr. 244. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvpg85k6

Nicanor Pier Giorgio Austriaco, Biomedicine and Beatitude: An Introduction to Catholic Bioethics (Washington, DC: Catholic University of America Press, 2011), 51.

Paul Ramsey, The Morality of Abortion, trong Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, Sđd., trang 115.

University Press, 2012), 34-39.

Thomas Aquinas, Summa Théologica, II-II,q. 64, a. 5.

Thánh Augustinô, Thư 204, 5; CSEL 57, 320

Ủy Ban Giáo lý Đức tin- Hội đồng Giám mục Việt Nam, Từ Điển Công giáo, “An tử”, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2016.

Xuân Vũ Trần Đình Ngọc, “Tiếng kêu cứu của thai nhi”, https://www.vanthoconggiao.net/2019/10/tho-song-ngu-tieng-keu-cuu-cua-thai-nhi.html, truy cập ngày 01/8/2021.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-26

Cách trích dẫn

Trần, Phong. 2024. “Tính luân Lý của việc Phá Thai Và an tử Theo Giáo Lý Công giáo: The Morality of Abortion and Euthanasia According to Catholic Doctrine”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (2):26-39. https://doi.org/10.54855/csl.24423.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.