Cần thiết một cuộc đồng hành với giới trẻ tiền hôn nhân

Các tác giả

  • Nt Mary Nguyễn Hoà, MTG Qui Nhơn Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22232

Từ khóa:

Gia đình lý tưởng, tổ ấm yêu thương, chỗ dựa tinh thần, cảm giác, niềm vui

Tóm tắt

Cuộc sống gia đình lý tưởng là tổ ấm yêu thương, là bến bờ hạnh phúc, là nơi nâng đỡ và chỗ dựa tinh thần hữu hiệu nhất cho mỗi thành viên. Đây là nơi con người cảm nhận được bao điều linh thiêng kèm theo tâm tình: hạnh phúc, bình yên, vui tươi… Bởi đó, khát mong có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, con cái hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, trên thuận dưới hòa là điều ai cũng mong đợi và hy vọng vươn tới.

Abstract

The ideal family life consists of a loving home, a joyful shore, and the strongest material and spiritual support for each member. This is the location where individuals experience various holy feelings, like pleasure, tranquility, and joy. Therefore, the desire to have a happy family, a loving spouse, and children who are respectful of one another. Everyone, including grandparents, parents, and those above and below, desires and expects to establish peace.

Keywords: Ideal family, love nest, spiritual support, feelings, joys

Tiểu sử Tác giả

Nt Mary Nguyễn Hoà, MTG Qui Nhơn, Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Vietnam

Mary Nguyễn Hòa hiện là tu sĩ Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, Việt Nam. Mary Nguyễn Hòa hiện nay đang là Cộng Tác Viên Tạp San Chia Sẻ - Nội San Thần Học – Mục Vụ - Tu Đức Liên Tu Sỹ Tp. HCM, Việt Nam.

Mary Nguyen Hoa is currently a Sister of the Lovers of the Cross in Quy Nhon, Vietnam. Mary Nguyen Hoa is currently a Contributor of Chia Se Magazine - Internal Theology - Pastoral - Tu Duc, Inter - Religions Congregations Theological Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Đức Thắng (2025). Gia tăng ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ: Nhiều hệ lụy xấu. Trang Thông tin điện tử Công an Tỉnh Nghệ an. Trích nguồn từ http://congannghean.vn/gia-dinh-xa-hoi/201505/gia-tang-ly-hon-o-cac-cap-vo-chong-tre-nhieu-he-luy-xau-610392

HĐGM Việt Nam (2016). Thư gởi các gia đình công giáo năm 2016, số 05. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-hdgmvn-gui-cac-gia-dinh-cong-giao-39945

ĐGH Gioan Phaolô II (2018). Tông huấn Familiaris Consortio, số 66. Trích nguồn từ https://catechesis.net/tong-huan-familiaris-consortio-gia-dinh-kito-huu-cua-dgh-gioan-phaolo-ii-ngay-22-11-1981-1/

ĐTC Phanxicô (2021). TH Amoris Laetitia- Niềm vui của Tình yêu, số 206. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-amoris-laetitia-niem-vui-cua-tinh-yeu-41885

ĐTC Phanxicô (2021). Tông huấn Amoris Laetitia- Niềm vui của Tình yêu, số 208. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-amoris-laetitia-niem-vui-cua-tinh-yeu-41885

ĐTC Phanxicô, TH Amoris Laetitia- Niềm vui của Tình yêu, số 204. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-amoris-laetitia-niem-vui-cua-tinh-yeu-41885

ĐTC Phanxicô (2016). TH Amoris Laetitia- Niềm vui của Tình yêu, số 210. https://caritasvietnam.org/datafiles/files/TongHuanAmorisLaetitia.pdf

Luật tiên khởi Dòng Nữ Mến Thánh giá Chúa Giêsu Kitô (2020). ch. 3 câu 2 & 5. https://hdmenthanhgiagovap.info/dong-men-thanh-gia/hiep-hoi-men-thanh-gia-tai-the/quy-luat-men-thanh-gia-tai-the/

Hiến chương Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, điều 73, triệt 4. https://hoidongmtgquinhon.org/

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-05-26

Cách trích dẫn

Nguyễn, Hoà. 2022. “Cần thiết một cuộc đồng hành với giới Trẻ tiền hôn nhân”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (3):13-25. https://doi.org/10.54855/csl.22232.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.