Sự sống, quà tặng của Thiên Chúa

Life, a gift from God

Các tác giả

  • Phêrô Lâm Phước, O.P. Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24422

Từ khóa:

Sự sống, phá thai, tôn trọng, quà tặng, Thiên Chúa

Tóm tắt

Trong cuộc trò chuyện giữa MC và cha Giuse, cha Giuse nhấn mạnh sự quý báu của sự sống và quan điểm của Hội Thánh Công Giáo về việc bảo vệ sự sống từ thời điểm thụ thai. Cha Giuse nêu rõ rằng sự sống là một món quà vô giá từ Thiên Chúa và việc xâm phạm hoặc chấp nhận phá thai là tội lỗi nghiêm trọng. Ông cũng đề cập đến việc trợ tử và cho rằng không được phép trực tiếp giết chết người để giải quyết đau đớn, thậm chí trong các trường hợp bệnh tật nặng nề. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc giảm đau để làm giảm đau đớn được coi là chấp nhận được, miễn là không nhắm đến cái chết như mục đích hay phương tiện. Cuối cùng, cha Giuse chia sẻ một ví dụ về thân mẫu của thánh Gioan Phaolô II, người từ chối phá thai dù đang đối diện với nguy cơ sức khỏe. Bằng việc này, cha Giuse nhấn mạnh tôn trọng đối với sự sống và sự quyết định của mỗi con người trong việc đối diện với các tình huống phức tạp về sức khỏe và cuộc sống.

Abstract

In the conversation between the MC and Father Giuse, Father Giuse emphasizes the preciousness of life and the Catholic Church's viewpoint on protecting life from the moment of conception. Father Giuse clarifies that life is a priceless gift from God and that infringing upon or accepting abortion is a grave sin. He also addresses euthanasia and believes that it is not permissible to directly kill a person to alleviate pain, even in cases of severe illness. However, the use of painkillers to reduce pain is considered acceptable, provided it does not aim at death as either a purpose or a means. Finally, Father Giuse shares an example of Saint John Paul II’s mother, who refused an abortion despite facing health risks. Through this, Father Giuse highlights respect for life and the individual decision-making of each person when facing complex health and life situations.

Tiểu sử Tác giả

Phêrô Lâm Phước, O.P., Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

Phêrô Lâm Phước, O.P. là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-26

Cách trích dẫn

Lâm, Phước. 2024. “Sự sống, Quà tặng của Thiên Chúa: Life, a Gift from God”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (2):19-25. https://doi.org/10.54855/csl.24422.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.