Quay trở lại Chi tiết Bài báo Những Thách Đố Của Lời Khấn Vâng Phục và Phương Thế Để Sống Lời Khấn Vâng Phục Trong Đời Sống Thánh Hiến Giữa Lòng Thế Giới Ngày Nay Tải xuống Tải xuống PDF