1.
Đinh NT. Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia. csl [Internet]. 26 Tháng Chạp 2023 [cited 13 Tháng Tư 2024];3(4):1-14. Available at: http://khoahocconggiao.org/index.php/tckh/article/view/84