Đinh, Ngọc Thiện. “Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia”. Khoa Học Công Giáo và Đời Sống 3, no. 4 (Tháng Chạp 26, 2023): 1–14. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. http://khoahocconggiao.org/index.php/tckh/article/view/84.