Đinh, Ngọc Thiện. “Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống, vol 3, số p.h 4, Tháng Chạp 2023, tr 1-14, doi:10.54855/csl.23341.