Đinh, Ngọc Thiện. 2023. “Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (4):1-14. https://doi.org/10.54855/csl.23341.