Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phá thai và an tử - thực trạng xã hội và quan điểm của Giáo hội Tải xuống Tải xuống PDF